redakcja@terazgorlice.pl

Moda na technika? Górka i Ekonomik przeżywają prawdziwe oblężenie!

Nauka w technikum cieszy się wśród młodzieży powiatu gorlickiego coraz większą popularnością. Wśród 1023 tegorocznych absolwentów szkół podstawowych naszego powiatu aż 500 zdecydowało się na kandydowanie do jednego z dziewięciu techników. Chociaż czeka na nich aż 628 miejsc, to jednak wielu z nich nie dostanie się do wymarzonej klasy.

Najczęściej ósmoklasiści wybierali Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach (Górka). Szkoła ta zaproponowała kandydatom kształcenie w siedmiu zawodach. W każdym z tych oddziałów liczba chętnych znacznie przewyższa liczbę miejsc, których łącznie jest 90. Największe oblężenie przeżywa zawód technika programisty, gdzie o 15 miejsc walczy aż 40 kandydatów. Podobnie jest w oddziale kształcącym techników informatyków – tam również o 15 miejsc stara się 33 chętnych. W sumie do technikum na Górce złożyło wnioski 154 tegorocznych absolwentów szkół podstawowych.

Na brak kandydatów nie narzeka także Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Gorlicach. W popularnym Ekonomiku o 90 miejsc ubiega się 105 chętnych. Najwięcej na kierunku technik organizacji turystyki – 27 podań na 15 miejsc. Trochę łatwiej będzie można dostać się do klasy kształcącej w zawodzie technik ekonomista -24 wnioski na 15 miejsc. Najrzadziej wybierane były zawody: technik handlowiec i technik rachunkowości – po 11 kandydatów na 15 miejsc.

Pozostałe technika w naszym powiecie cieszą się mniejszym lub znacznie mniejszym zainteresowaniem. Dobrze wypada Technikum nr 2 w ZSZ w Bobowej, ale tylko dlatego, że z braku chętnych zredukowano dwa proponowane oddziały kształcące w zawodach: technik usług fryzjerskich i technik organizacji turystyki. W tym momencie o 36 miejsc stara się 28 kandydatów, najwięcej na kierunku technik informatyk (16 osób).

Całkiem nieźle jest również w Technikum nr 4 w Zespole Szkół Technicznych w Gorlicach, gdzie na 102 przygotowane miejsca złożono 75 podań. Z sześciu proponowanych kierunków największą popularnością cieszy się technik informatyk – o 18 przygotowanych w tym oddziale miejsc powalczy 21 kandydatów. 18 tegorocznych ósmoklasistów marzy o zdobyciu w tej szkole zawodu technik pojazdów samochodowych. Czeka na nich dokładnie 18 miejsc.

Na nieco więcej niż połowę „obłożenia” przygotowanych miejsc liczyć może Technikum nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych w Gorlicach (39 kandydatów na 66 miejsc) oraz Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bobowej (39 kandydatów na 64 miejsca). W gorlickiej Budowlance największym powodzeniem cieszy się kierunek technik żywienia i usług gastronomicznych, gdzie o 12 miejsc stara się 12 chętnych. Ten sam zawód wybrało 10 absolwentów szkół podstawowych, którzy złożyli wnioski do Technikum w ZSO w Bobowej (14 miejsc). W szkole tej chętnie wybierany był także zawód technika reklamy – 10 kandydatów na 12 miejsc.

Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Bieczu to szkoła wybierana jeszcze rzadziej. Na złożenie tutaj podania zdecydowało się 30 tegorocznych ósmoklasistów, dla których placówka przygotowała 72 miejsca w czterech oddziałach. Po 9 kandydatów zgłosiło się na kierunki: technik pojazdów samochodowych i technik informatyki, gdzie przygotowano po 18 miejsc.

I wreszcie najmniej popularne technika w Zespołach Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej i Hańczowej. Naukę w Technikum w Bystrej (48 miejsc) pragnie kontynuować 19 absolwentów szkół podstawowych – 12 osób w klasie przygotowującej do zawodu technika architektury krajobrazu i 7 technika żywienia i usług gastronomicznych. Natomiast do technikum w Hańczowej dokumenty złożyło 11 młodych ludzi, dal których przygotowano 60 miejsc. Z grupy tej 7 osób wybrało zawód technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. O zawodzie technika rolnika marzy w naszym powiecie tylko jeden uczeń.

Przypomnijmy, że wyniki tegorocznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych ogłoszone zostaną w środę 12 sierpnia. Największy niepokój odczuwają ci absolwenci szkól podstawowych, którzy marzą o technikum na Górce. Kilkudziesięciu z nich będzie jednak musiało szukać miejsca w innym technikum lub jednym z liceów, gdzie są jeszcze wolne miejsca, a artykuł poświęcony liceom powiatu gorlickiego ukaże się w najbliższych dniach.

O autorze
polonista, nauczyciel I LO w Gorlicach, dziennikarz - amator

Podobne wpisy

Skomentuj

Pin It on Pinterest