redakcja@terazgorlice.pl

Mieszkańcy Uścia Gorlickiego od dziś mogą cieszyć się większym bezpieczeństwem

Kolejny komisariat Policji pojawił się na mapie Małopolski. Tym razem w północno-wschodniej części województwa przy granicy ze Słowacją w Uściu Gorlickim – miejscowości cieszącej się ogromnym zainteresowaniem wśród turystów.

W uroczystym przekazaniu komisariatu Policji w Uściu Gorlickim, który powstał w miejscu istniejącego dotychczas posterunku, udział wzięli: wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, poseł Barbara Bartuś, komendant wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion oraz starosta gorlicka Maria Gubała.

– Stawiamy na bezpieczeństwo mieszkańców. Inwestycje w służby mundurowe rząd Prawa i Sprawiedliwości traktuje priorytetowo. Zamiast posterunku w Uściu Gorlickim będzie komisariat. W takim terenie – atrakcyjnym turystycznie – to ważna i potrzebna zmiana – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Inwestycje w bezpieczeństwo

Posterunek Policji w Uściu Gorlickim od ponad 40 lat funkcjonował w budynku mieszkalnym zaadoptowanym na jego potrzeby. Warunki lokalowe były trudne, pomieszczenia małe i bardzo ciasne, co negatywnie wpływało na komfort pracy. Rosnące zainteresowanie turystyczne terenem i zwiększająca się liczba zadań sprawiły, że zadecydowano o budowie całkowicie nowej siedziby, pod tym samym adresem. W lipcu ubiegłego roku został otwarty nowy budynek posterunku Policji.

Inwestycja, której łączny koszt wyniósł nieco ponad 5 mln zł, przyczyniła się do powstania zespołu dwóch budynków: głównego – administracyjnego o powierzchni użytkowej ponad 352 m² – oraz budynku garażowego o powierzchni użytkowej ponad 76 m². Zadbano także o aspekt ekologiczny. Na dachu pomieszczeń garażowych umieszczono instalację fotowoltaiczną zasilającą obiekt w energię elektryczną. Inwestycja ta prowadzona była ze środków pochodzących z Programu Modernizacji Policji.

Teraz posterunek będzie pełnił rolę komisariatu.

Policjanci na straży bezpieczeństwa obywateli

Komisariat Policji w Uściu Gorlickim podlega Komendzie Powiatowej Policji w Gorlicach. Według stanu z końca grudnia 2022 roku na posterunku Policji w Uściu Gorlickim było 10 etatów policyjnych. Od teraz w komisariacie Policji zatrudnionych będzie 15 funkcjonariuszy na stanowiskach: komendant komisariatu, zespół kryminalny (detektywi i referent), ogniwo do spraw prewencji (kierownik, asystenci, starszy dzielnicowy, dzielnicowy, referenci, policjanci).

W 2022 roku na terenie działania utworzonego komisariatu Policji w Uściu Gorlickim wszczęto 62 postępowania. Odnotowanych zostało 26 kolizji drogowych, 2 uszczerbki na zdrowiu, 6 uszkodzeń mienia oraz 5 kradzieży mienia.

Tekst i zdjęcia: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.

O autorze

Skomentuj

Pin It on Pinterest