redakcja@terazgorlice.pl

140 mln zł w budżecie Powiatu Gorlickiego na 2015 rok. Jakie czekają nas inwestycje?

Na jutrzejszej III sesji Rady Powiatu Gorlickiego radni przegłosują budżet na 2015 rok. W projekcie uchwały budżetowej na przyszły rok zapisano dochody na poziomie 138,8 mln zł, natomiast wydatki budżetowe osiągną wysokość 141,8 mln zł. Deficyt wyniesie 3 mln zł i będzie finansowany kredytem bankowym.

2000px-POL_powiat_gorlicki_COA.svgProjekt budżetu powiatu gorlickiego obejmuje kwotę wydatków inwestycyjnych (majątkowych) stanowiącą 40,4 % ogółu wydatków. To ambitne założenie inwestycyjne będzie możliwe do realizacji w przypadku pozytywnego zakończenia starań o 85 % dofinansowanie (ze środków europejskich) do projektu pn. „Budowa północnego obejścia Gorlic”. Warto również podkreślić, że aż 33,8% dochodów zapisanych w projekcie budżetu stanowią środki europejskie na dofinansowanie projektów bieżących i majątkowych.

W projekcie budżetu na 2015 rok, który jutro poddany zostanie pod głosowanie, założono wydatki na inwestycje na poziomie 57 mln złotych. Z tej kwoty 45 mln zł to środki UE oraz dotacje celowe z budżetu państwa, 2,3 mln zł to pomoc finansowa gmina, a tylko 2,2 mln zł środki własne Powiatu Gorlickiego. Pozostała suma (ok. 7,7 mln zł) będzie sfinansowana różnego rodzaju kredytami.

Ważniejsze inwestycje Powiatu Gorlickiego będące kontynuacją z poprzednich lat:

6,3 mln zł – modernizacja drogi powiatowej nr 1496K Gładyszów-Uście Gorlickie i nr 1498K Ropa-Wysowa-Granica Państwa
3,6 mln zł – scalanie gruntów we wsi Męcina Wielka, gmina Sękowa – część inwestycyjna
1,9 mln zł – termomodernizacja budynku Starego Szpitala – dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach
451,5 tys. zł – małopolski szlak frontu wschodniego I wojny światowej
425,3 tys. zł – doposażenie sprzętowe CKPiU w Gorlicach

Ważniejsze inwestycje, których rozpoczęcie planowane jest na 2015 rok:

32,5 mln zł – budowa północnego obejścia Gorlic (przebudowa ul. Sikorskiego)
6,7 mln zł – przebudowa odcinków dróg powiatowych (MRPO)
1,5 mln zł – przebudowa odcinków dróg powiatowych (NPPDL)

Spośród projektów nieinwestycyjnych największa kwota wydana zostanie w 2015 roku na „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Gorlickim” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki). Projekt ten realizowany w latach 2013-2015 to kwota ponad 2 mln złotych, z czego w 2015 roku Powiat Gorlicki wyda niemal 800 tys. złotych. Wszystkie środki pochodzą jednak z UE i budżetu państwa.

Podobne wpisy

Skomentuj

Pin It on Pinterest