redakcja@terazgorlice.pl

Konkursy historyczne i spotkania, czyli najbliższe inicjatywy Poseł na Sejm RP Barbary Bartuś

Na prośbę Poseł na Sejm RP Barbary Bartuś informujemy o inicjatywach podejmowanych przez Panią Poseł w najbliższym okresie czasu.

Droga do Niepodległości 1795-1918

Jutro w czwartek 27 kwietnia 2023 r. o godz. 10:00 w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej odbędzie się Finał organizowanego przez Poseł na Sejm RP Barbarę Bartuś Konkursu Historycznego „Droga do Niepodległości 1795-1918” skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa małopolskiego. Konkurs objęty jest Honorowym Patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka. Współorganizatorami konkursu są: Małopolski Kurator Oświaty, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie oraz Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej.

W finale Konkursu biorą udział trzyosobowe zespoły uczniów, którzy indywidualnie będą rozwiązywać test zawierający pytania zamknięte i otwarte. Uczeń, który uzyska indywidualnie największą liczbę punktów otrzyma Stypendium imienia Braci Potoczków ufundowane przez Fundacje Sądecką. Laureaci pierwszych 5 miejsc wyjadą w czerwcu na 3-dniową wycieczkę do Warszawy. Wszyscy uczestnicy otrzymają upominki i dyplomy podpisane przez Poseł na Sejm RP Barbarę Bartuś i Małopolską Kurator Oświaty Barbarę Nowak.

W poniedziałek 1 maja o godz. 18:00 w Sali widowiskowej „Koronka” w Bobowej, ul. Rynek 2 odbędzie się spotkanie otwarte z Poseł Barbarą Bartuś.

W wtorek 2 maja w Święto Flagi o godz. 11:15 Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś zaprasza na gorlicki Rynek, gdzie jak co roku będzie można porozmawiać, ale też otrzymać biało-czerwoną flagę.

Konstytucja 3 maja – Czasy Stanisławowskie

W piątek 5 maja 2023 r. o godz. 10:00 w Miejskim Zespole Szkół Nr 4 Im. Bohaterów Westerplatte w Gorlicach odbędzie się Finał drugiego organizowanego przez Poseł na Sejm RP Barbarę Bartuś Konkursu Historycznego „Konstytucja 3 maja – Czasy Stanisławowskie”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z całej małopolski i został objęty Honorowym Patronatem Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka. Współorganizatorami konkursu są: Małopolski Kurator Oświaty, Miejski Zespół Szkół nr 4 w Gorlicach, Tomasz Płatek Przewodniczący Klubu Radnych PiS w Radzie Powiatu Gorlickiego oraz Stowarzyszenie ,”Nasze Miasto” w Gorlicach.

Tematyka Konkursu, tak jak w latach wcześniejszych, obejmuje znajomość faktów związanych z uchwaleniem pierwszej w Europie Konstytucji i Czasami Stanisławowskimi w Rzeczypospolitej. Pytania dotyczyć będą Konfederacji Barskiej – związku zbrojnego szlachty polskiej w obronie wiary katolickiej i niepodległości Rzeczypospolitej, Sejmu Czteroletniego, Konstytucji 3-ego Maja, Konfederacji Targowickiej – spisku magnackiego zawiązanego w celu obalenia reform Sejmu Wielkiego, wojny z Rosją, Powstania Kościuszkowskiego i trzech rozbiorów, będących przypieczętowaniem całkowitego upadku państwa polskiego.

Jest to już XIII edycja konkursu i podobnie jak w konkursie dla szkół ponadpodstawowych w finale biorą udział zespoły uczniów wyłonionych w eliminacjach szkolnych. Wszyscy uczestnicy finału otrzymają upominki, a nagrody dla laureatów są tożsame jak w konkursie „Droga do Niepodległości 1795-1918”.

O autorze

Podobne wpisy

Skomentuj

Pin It on Pinterest