redakcja@terazgorlice.pl

Nie czekaj na wezwanie z urzędu skarbowego 2 tysiące rodziców z Małopolski musi skorygować zeznanie dzieci

  • W ubiegłym roku zmieniły się przepisy. W rozliczeniu za 2022 r. rodzice powinni złożyć odrębne zeznanie w imieniu małoletniego dziecka, które otrzymywało rentę rodzinną.
  • Do małopolskich urzędów skarbowych wpłynęło z tego powodu więcej zeznań podatkowych. Wśród nich jest prawie 2 tysiące zeznań, które błędnie podpisały niepełnoletnie dzieci. Podpis powinien złożyć dorosły opiekun.
  • Rodzice powinni samodzielnie skorygować błędne zeznania albo zostaną wezwani przez urząd skarbowy do takiej korekty. Poprawa zeznania nie spowoduje żadnych negatywnych konsekwencji.

W związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w zeznaniach podatkowych za 2022 rok, rodzice nie doliczają już do swoich dochodów rent, które otrzymały ich małoletnie dzieci (dochody np. z: renty, pracy, stypendium).

To opłacalne, bo teraz każdy – i rodzic i dziecko – może skorzystać z kwoty wolnej 30.000 zł. Niestety, prawie 2 tysiące dzieci z woj. małopolskiego rozliczyło się nieprawidłowo, podpisując zeznania elektronicznie swoimi danymi autoryzacyjnymi lub swoim podpisem zaufanym. Dzieci nie mają lub mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych i nie mogą samodzielnie podpisać zeznania podatkowego – ani tradycyjnie ani elektronicznie.

Zeznanie musi podpisać osoba dorosła (np. rodzic), dlatego wyjątkowo nie można w takiej sytuacji rozliczyć się przez internet, a jedynie w formie papierowej.

Te rozliczenia rodzice powinni skorygować, podpisując je w imieniu małoletniego dziecka. Warto zrobić to samodzielnie, nie czekając na wezwanie z urzędu, co przyspieszy ewentualny zwrot nadpłaty. Poprawa zeznania jest konieczna i nie spowoduje żadnych negatywnych konsekwencji.

Jak prawidłowo się rozliczyć lub skorygować zeznanie?

  • Wypełnij zeznanie za dziecko na papierowym formularzu. To konieczne, ponieważ formularze elektroniczne nie przewidują możliwości logowania małoletniej osoby danymi rodzica.
  • Podpisz zeznanie w imieniu dziecka. Wskaż, kim dla niego jesteś (np. matka, opiekun prawny itd.)
  • Wyślij zeznanie dziecka za pośrednictwem poczty lub złóż osobiście. Urzędy skarbowe pracują w poniedziałki od 8 do 18, a w pozostałe dni od 8 do 15.
O autorze

Skomentuj

Pin It on Pinterest