redakcja@terazgorlice.pl

Sprawdź, kto otrzymał dotacje z budżetu Miasta Gorlice na realizację zadań publicznych

Wiemy już, które stowarzyszenia i organizacje otrzymały dotacje z budżetu Miasta Gorlice na realizację zadań publicznych. Stosowne zarządzenie Burmistrz Witold Kochan podpisał 2 stycznia 2014 roku, a do podziału była całkiem spora suma, bo ponad 824 tys. złotych.

forsaZ tej puli największą kwotę przeznaczono na zadania związane z kulturą fizyczną (525 tys. zł) i tutaj też złożono najwięcej wniosków. 140 tys. zł Urząd Miasta przeznaczy w 2014 roku na Miejski Program Profilaktyki, 111 tys. dotacji wydadzą wszelkiego typu stowarzyszenia kulturalne, na ochronę zdrowia 25 tys. złotych, na zadania oświatowe 12 tys. złotych, natomiast kwota 11,5 tys. zł powędruje na działania turystyczne. Kim są zatem najwięksi beneficjenci tegorocznego rozdania?

Z natury rzeczy będą to przede wszystkim kluby sportowe. Najwyższą sumę dotacji otrzymają piłkarze, czyli Gorlicki Klub Sportowy „Glinik” – 113,5 tys. złotych. Pieniądze te przeznaczone są na szkolenie i udział w zawodach piłki nożnej grup młodzieżowych oraz seniorskich, a także organizację turniejów piłki nożnej. Na drugim miejscu Klub Rekreacyjno Sportowy „Ekstrim” Gorlice, który w 2014 roku na szkolenie z zakresie piłki siatkowej dziewcząt, udział w zawodach oraz organizację VII Międzynarodowego Memoriału im. St. Elmera w piłce siatkowej dziewcząt otrzyma 93 tys. złotych. Gorlicki Klub Piłki Siatkowej będzie miał do wykorzystania dotację 60 tys. złotych z przeznaczeniem na szkolenie oraz udział w zawodach piłki siatkowej mężczyzn, a także organizację turnieju siatkówki w ramach Otwartych Mistrzostw Gorlic w siatkówce plażowej. I wreszcie koszykarze z Miejskiego Klubu Sportowego w Gorlicach na szkolenie i udział w zawodach sportowych dostaną dotację w wysokości 60 tys. złotych.

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki 2014 największą dotację przyznano Towarzystwu Przyjaciół Dzieci na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego – 63 tys. złotych. Dotacja na bieżącą działalność klubu i wspomaganie ruchu abstynenckiego dla Stowarzyszenia Gorlicki Klub Abstynenta „EGIDA” wyniesie 29 tys. złotych. Trzecim beneficjentem w tym dziale jest Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jadwigi Królowej, która na działalność świetlicy parafialnej „Przystań” otrzyma kwotę 14 tys. złotych. Miasto dofinansuje również kolonie letnie we Władysławowie dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych organizowane przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej – koło przy Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gorlicach. Na ten cel przewidziana jest dotacja 10 tys. złotych.

Największą dotację kulturalną Miasto Gorlice przeznaczyło dla miejscowego Zarządu Oddziału PTTK  na prowadzenie gorlickiego Muzeum Regionalnego PTTK oraz Non Omnis Moriar – łącznie 75,5 tys. złotych. Stowarzyszenie Przemysłu Naftowego przy Skansenie „Magdalena” w Gorlicach otrzymało na rozbudowę i prowadzeni skansenu 8 tys. złotych. Dotacja dla Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gorlickiej z przeznaczeniem na wydawania „Kwartalnika Gorlickiego” i organizację konkursu „Znam moje miasto, znam Ziemię Gorlicką” wyniesie w 2014 roku 6,5 tys złotych. Natomiast 5 tys. złotych otrzyma na Festyn Parafialny Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jadwigi Królowej.

W ramach ochrony zdrowia dotację w wys. 4 tys. złotych na organizację zajęć rehabilitacyjnych i usprawniających dla dzieci otrzymało Stowarzyszenie na Rzecz Sprawności Dzieci i Młodzieży „Sprawne Smoki”. Stowarzyszenie Patronus zajmujące się przede wszystkim chorymi na stwardnienie rozsiane zostanie wsparte sumą 3 tys. złotych – rehabilitacja i nowoczesne metody leczenia niepełnosprawnych mieszkańców Gorlic i okolic wraz ze spotkaniami integracyjnymi. Dotację 2,5 tys złotych przyznano Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków na działalność w kierunku edukacji i integracji ludzi chorych na cukrzycę.

Tylko trzy dotacje z budżetu Miasta Gorlice przyznane zostały na działalność oświatową. Otrzymali je: Komenda Hufca ZHP Gorlice na działalność śródroczną hufca ZHP (8 tys. zł), UKS „Piątka” Gorlice na organizację zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie obozu sportowego (2,2 tys. zł) oraz Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej „Elpis” Gorlice na IX Konkurs Poezji Łemkowskiej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych (1,5 tys. zł).

Na zadania z zakresu turystyki najwięcej wniosków złożył Zarząd Oddziału PTTK w Gorlicach, który na ich realizację otrzymał kwotę 6,5 tys. złotych.  Te zadania to: XXII Międzynarodowy Rajd Szlakiem Walk Operacji Gorlickiej wraz z XXI Gorlicko-Bardejowskimi spotkaniami górskimi miast partnerskich; XLI Rajd „Beskidzka Jesień 2014” wraz z XXI Bardejowsko-Gorlickimi spotkaniami górskimi; XXXII Rajd im. I. Łukasiewicza „Śladami przemysłu naftowego na Ziemi Gorlickiej 2014”. Ale dotację turystyczną otrzyma również m.in. Parafia Prawosławna pw. Św. Trójcy w Gorlicach na opracowanie i wydanie informatora turystycznego o Św. Maksymie Gorlickim – współpatronie Gorlic (2 tys. zł) oraz UKS „Piątka” Gorlice na organizację imprez turystyczno – rekreacyjnych (1,2 tys. zł).

Pieniądze zostały rozdysponowane – jedni się cieszą, inni są niepocieszeni. Komisja Konkursowa odrzuciła wiele z pomysłów organizacji pozarządowych. Nie zyskał akceptacji żaden z pięciu wniosków Fundacji Beskidzka Zima, która to proponował m.in. II Beskidzki Dogtrekking, dogoterapię czy nawet bajkoterapię – poczytaj psu. Nie będzie spotkań czwartkowych, jakie zamierzało organizować Stowarzyszenie Klub Gorliczan. Gorlickie Młodzieżowe Stowarzyszenie Żeglarskie będzie musiało zadowolić się rejsem po Mazurach, na co otrzymało wsparcie (4 tys. zł), ale już na pełne morze nie wypłynie. I Gorlicki Rejs Morski pozostaje w sferze marzeń…

Egzotyczne, ale rozbudzające wyobraźnię Wegetariańskie Stowarzyszenie Cyklistów złożyło aż pięć wniosków, ale Komisja Konkursowa pewnie uznała, że na sałacie i kotletach sojowych cykliści będą mieli zbyt mało siły, aby swe zamierzenia doprowadzić do końca i przyznała tylko tysiąc złotych na inicjatywę: I Zawody Biegowe z serii XR Cyklokarpaty dla dzieci. Smakiem musi się również obejść Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych „Mariampol” Gorlice, które na projekt „Zatrzymane w kadrze – Gorlice 1915” nie otrzymało ani złotówki.

I choć tych przegranych jest zdecydowanie mniej niż dumnych z otrzymania dotacji, to jednak żal tej kreatywności i społecznego zaangażowania. Bo trzeba przyznać, że lista wniosków i organizacji pozarządowych stających w szranki jest naprawdę imponująca. Tym, którzy pieniądze otrzymali, życzymy sukcesu w realizacji szczytnych planów, sercem jesteśmy przy tych, dla których pieniążków zabrakło. Oby powiodło im się za rok 🙂

PEŁNA LISTA PRZYZNANYCH DOTACJI MIASTA GORLICE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

O autorze
polonista, nauczyciel I LO w Gorlicach, dziennikarz - amator

Podobne wpisy

Skomentuj

Pin It on Pinterest