redakcja@terazgorlice.pl

Ratusz zabrał głos w sprawie ostatnich prac porządkowych na gorlickim rynku

Odnosząc się do dzisiejszych (17 kwietnia) publikacji dotyczących prac porządkowych prowadzonych na płycie gorlickiego Rynku informujemy, że są one częścią pozimowej akcji sprzątania naszego miasta.

myjkaZ uwagi na znaczne nagromadzenie zeszłorocznych liści, pyłów oraz piasku koniecznym było kompleksowe usunięcie zalegających nieczystości oraz odświeżenie kamiennych płyt pokrywających Rynek i sąsiednie ciągi komunikacyjne. Warto podkreślić, że podczas nadchodzących obchodów 100. rocznicy Bitwy pod Gorlicami właśnie na płycie Rynku będą odbywać się główne uroczystości z udziałem oficjalnych gości oraz szereg wydarzeń kulturalnych skierowanych do mieszkańców naszego miasta i spodziewanej znacznej liczby turystów.

Dlatego, gdy tylko pozwoliły na to warunki pogodowe, zlecone zostało wykonanie prac porządkowych. Prowadzone były one przez wyspecjalizowaną firmę i poprzedzone wykonaniem odpowiednich próbek oraz dokumentacji.Zaznaczyć również należy, że czyszczenie piaskowca strumieniem wody pod ciśnieniem jest dopuszczalne, zwłaszcza w przypadku silniejszych zabrudzeń, a takie powstały podczas ubiegłego sezonu w związku z eksploatacją płyty Rynku.

Wskazywane przez lokalne media uszkodzenia niektórych z płyt piaskowca nie są efektem prowadzonego oczyszczania Rynku. Usunięcie zalegających nieczystości spowodowało jedynie odsłonięcie wcześniej istniejących wżer. Podobnie sytuacja ma się z przestrzeniami pomiędzy płytami, gdyż zgodnie z projektem nie były one spoinowane, tylko wypełnione zasypką, która uległa częściowemu wypłukaniu wraz z nieczystościami pozimowymi. Jeśli chodzi o bryłę fontanny i rzekome zniszczenie jej powierzchni warto wyjaśnić, że nie była ona czyszczona w ramach przeprowadzanej akcji. Chropowata struktura kamienia stanowiącego budulec fontanny jest jego naturalną właściwością, zgodną z założeniami zawartymi w projekcie.

Urząd Miejski w Gorlicach w trakcie przeglądu międzygwarancyjnego przeprowadzonego w roku 2014 wskazał wykonawcy prac rewitalizacyjnych, czyli firmie „Szarek”, płyty przeznaczone do wymiany, zawierające wżery i psujące estetykę powierzchni odnowionego Rynku. Firma „Szarek” odmówiła jednak wykonania prac naprawczych. W związku z powyższym Urząd Miejski wystąpił do ubezpieczyciela o wypłatę części środków z ubezpieczenia na pokrycie kosztów wymiany płyt. Końcem roku 2014 na konto Miasta Gorlice wpłynęło odszkodowanie od ubezpieczyciela w ramach udzielonej gwarancji w kwocie ponad 30 000 złotych. Z tych środków sfinansowane zostaną prace przy wymianie płyt, które przeprowadzone będą po zakończeniu sezonu wakacyjnego użytkowania Rynku, czyli jesienią bieżącego roku. Warto również podkreślić, że użycie materiału psującego estetykę Rynku spotkało się ze zdecydowaną reakcją władz Miasta, które w trakcie procedury odbiorowej obniżyły firmie „Szarek” wynagrodzenie za wykonane roboty o kwotę 70 000 złotych.

Jakub Diduch
kierownik Wydziału Strategii i Promocji
Urząd Miejski w Gorlicach

Podobne wpisy

Skomentuj

Pin It on Pinterest